Ibland blir jag bara så genuint arg
Jag fick nyligen höra om en kvinna som under en längre tid har blivit utsatt för trakasserier av en manlig kollega. När hon äntligen tar mod till sig och lyfter problemen till närmaste chef blir resultatet att chefen till viss del menar på att det är hennes fel som inte säger ifrån ordentligt. Jag blir så arg! Hur kan en chef ens säga på det sättet? Vem ska försvara den enskilda medarbetaren om inte chefen gör det?
 
Till råga på allt råkar jag veta att även hennes närmaste chefs chef har viss kännedom i frågan, men trots det händer ingenting. En medarbetare som inte kan arbeta tillsammans med sina kollegor utan att trakassera tycker jag är en direkt olämplig medarbetare.
 
Jag kan inte låta bli att undra vad för ställe jag arbetar på egentligen när likande historier upprepar sig gång efter annan utan att något händer. Den som till slut väljer att sluta och byta arbetsplats är personen som blir utsatt för trakasserierna, aldrig den som utsätter andra för det.
 
Visst att en arbetsplats där många människor tvingas arbeta tätt tillsammans på många sätt inbjuder till konflikter, men för sjutton cheferna ni kan väl inte på riktigt anse att medarbetare som inte kan hantera kollegor och eventuella uppkomna konflikter på ett vuxet och förnuftigt sätt är lämpade att arbeta med människor på det sättet vi gör?


Uppdate: Jo, självklart försöker cheferna efter bästa förmåga göra något åt situationen. Men det är frustrerande att stå bredvid och se liknande historier upprepa sig utan att själv kunna göra något.
Xanthopteryx

Du kan gå in och stötta personen och du kan ta upp problemen med cheferna. Våga kritisera om chefen inte gör det den ska.

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress